Uso de cookies

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar os nosos servizos e mostrarlle informacón relacionada coas súas preferencias mediante o análisis dos seus hábitos de navegación. Se continua navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode cambiar a configuración ou obter más información aquí.

Idioma

Seleccione o seu idioma

menú de navegación raacute;pida

volva ao inicio, navege a través do mapa web ou póňase en contacto con nosEstá vostede en:

SOBRE O MUSEO

Servizos que ofrece o Museo

O PADROADO DO MUSEO


O Padroado do Museo do Pobo Galego está integrado por boa parte das institucións que aglutinan a quen traballan en prol da cultura de Galicia, por un amplo número de especialistas nas distintas áreas da mesma e por representantes das administracións públicas.

A Asociación consta de tres clases de membros: patróns numerarios, patróns institucionais e representantes dos socios do Museo.

 

ORGANIGRAMA


Padroado
Presidente: Justo Beramendi González
Vicepresidente primeiro: Vacante
Vicepresidente segundo: Francisco Fariña Busto
Vicepresidente terceiro: Román Rodríguez González, conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Vicepresidente cuarto: Martiño Noriega Sánchez, alcalde de Santiago de Compostela
Secretario: Francisco J. Sanjiao Otero
Xunta Reitora
Presidente: Xosé Manuel González Reboredo
Tesoureiro: Lino Lema Bouzas
Secretario: Francisco J. Sanjiao Otero
Vocais:
Manuel Caamaño Suárez
Concello de Santiago de Compostela
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Clodio González Pérez
María Concepción Losada Vázquez
Vocais representantes dos Socios:
Estefanía A. Lodeiro Paz
Mercedes Vega Cerqueiro
Plano técnico
Director: Carlos García Martínez
Subdirectora: María Xosé Fernández Cerviño
Secretario: Manuel Vilar Álvarez
Biblioteca: Rosa María Méndez García
Conservación: Belén Sáenz-Chas Díaz
Educación e Acción Cultural: Ana Estévez Lavandeira e Carme Campo Martínez
Exposicións: Juan David Conde Lourido
Administración: Xulia Vázquez Randulfe
Mantemento: Manuel Vilas Tubío
Vixilancia:
Gonzalo Guillín García
Xurxo Martínez Otero
Elza Pereira Rodríguez
MEMBROS DO PADROADO
A) PATRóNS NUMERARIOS
ACUñA FERNÁNDEZ Paloma
ALONSO ROMERO Fernando
ARIAS VILAS Felipe
BARCIA LAGO Modesto
BARREIRO FERNÁNDEZ Xosé Ramón
BAS LóPEZ Begoña
BEIRAS TORRADO Xosé Manuel
BERAMENDI GONZÁLEZ Justo
BRAñA REY Fátima
CAAMAñO SUAREZ Manuel
CALO LOURIDO Francisco
CASAL GARCÍA Raquel
FANDIñO VEIGA Xosé Ramón
FARIñA BUSTO Francisco
FERNÁNDEZ ALBOR Xerardo
FERNÁNDEZ CERVIñO María Xosé
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Miguel Anxo
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Xosé
FERNANDEZ REI Francisco
FERNÁNDEZ-ALBALAT LOIS Andrés
FERREIRA FERNÁNDEZ F. Xabier
FUENTES ALENDE Xosé
GALLEGO JORRETO Manuel
GARCÍA MARTÍNEZ Carlos
GARCÍA-BODAñO ZUNZUNEGUI Salvador
GóMEZ SEGADE Xosé Antonio
GONDAR PORTASANY Marcial
GONZÁLEZ PéREZ Clodio
GONZÁLEZ REBOREDO Xosé Manuel
LEMA BOUZAS Lino
LEMA SUÁREZ Xosé María
LOSADA VÁZQUEZ Concepción
MéNDEZ GARCÍA Rosa María
PARDO GÓMEZ, María Virtudes
PEREIRA FIGUEROA Miguel
PORTELA FERNÁNDEZ-JARDON César
PUY MUñOZ Francisco
RODRIGUEZ IGLESIAS Francisco
ROZAS CAEIRO Mercedes
SAEZ PONTE Henrique
SANJIAO OTERO Francisco J.
SANTAMARINA FERNÁNDEZ Antón
SIERRA RODRÍGUEZ Xosé Carlos
VALLE PéREZ Xosé Carlos
VARELA UñA Manuel
VÁZQUEZ VARELA Xosé Manuel
VÁZQUEZ-MONXARDÍN BLANCO Xosé Lino
VILAR ÁLVAREZ Manuel
VILLARES PAZ Ramón
YEBRA MARTUL-ORTEGA Perfecto
B) PATRóNS INSTITUCIONAIS
ARCEBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
ARQUIVO DO REINO DE GALICIA
COLEXIO OFIC. APARELLADORES E ARQUITECTOS TéCNICOS DA CORUñA
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
CONSELLO DA CULTURA GALEGA
DEPUTACIóN PROVINCIAL DA CORUñA
DEPUTACIóN PROVINCIAL DE LUGO
DEPUTACIóN PROVINCIAL DE OURENSE
DEPUTACIóN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
FUNDACIóN PEDRO BARRIé DE LA MAZA
FUNDACIóN ROSALÍA DE CASTRO
INST° DE ESTUDOS GALEGOS P. SARMIENTO
MUSEO ARQUEOLóXICO E HIST. DA CORUñA
MUSEO ARQUEOLóXICO PROV. DE OURENSE
MUSEO DAS PEREGRINACIóNS E DE SANTIAGO
MUSEO MUNICIPAL "QUIñONES DE LEóN" VIGO
MUSEO PROVINCIAL DE LUGO
MUSEO PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
PARLAMENTO DE GALICIA
PADROADO DO MUSEO CARLOS MASIDE
REAL ACADEMIA GALEGA
SEMINARIO DE ESTUDOS GALEGOS
UNIVERSIDADE DA CORUñA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
UNIVERSIDADE DE VIGO
XUNTA DE GALICIA
C) REPRESENTANTES DOS SOCIOS NO PADROADO
ABELLEIRA FONTÁN María
DELGADO ROSENDE Esperanza
GONZÁLEZ MONJE, José Manuel
IGLESIAS BALDONEDO Maribel
ISASI FREIRE Iago
LODEIRO PAZ Estefanía
OTERO IGLESIAS Eduardo
PENAS PATIñO Xaquín
SERODIO ALONSO Montserrat
VEGA CERQUEIRO Mercedes

Xunta de galicia, Consellería de Cultura e Deporte

Copyright, dirección, contacto e Política de privacidade