Panteón de Ilustres de Galicia

Submitted by admin on Lun, 25/01/2021 - 11:21
Imaxe slider páxina
Imaxe panteón

Panteón de Ilustres de Galicia

Co traslado dos restos de Rosalía de Castro desde Iria Flavia (Padrón) ao novo mausoleo de Bonaval en 1891, foise fraguando a idea de converter a igrexa de San Domingos nun Panteón que acollese outras personalidades destacadas.

Foto Rosalía
Rosalía de Castro
1837 - 1885

Escritora do movemento do Rexurdimento no que se reivindica a lingua, historia e cultura propias de Galicia. É a autora de Cantares Gallegos (1863), o primeiro libro publicado integramente en galego.

Foto Alfredo
Alfredo Brañas
1859 - 1900

Ideólogo do Rexionalismo galego. Economista, político e profesor, deixou marcado no seu labor xornalístico o seu pensamento de corte tradicionalista.

Foto Cabanillas
Ramón Cabanillas
1876 - 1959

Denominado como poeta de Raza, a súa lírica é combativa e reivindicativa

Foto Asorey
Francisco Asorey
1889 - 1961

Escultor innovador, reflectiu en moitas das súas obras o espírito do pobo galego cun xenio inconfundible. A súa obra Santa é unha das máis relevantes da arte galega do século XX.

Foto Domingo Fontán
Domingo Fontán
1788 - 1866

Autor da Carta Geométrica de Galicia e da triangulación xeodésica de Galicia, coa que se adiantou 19 anos á cartografía do resto da península Ibérica.

Foto Castelao
Alfonso Daniel Rodríguez Castelao
1886 - 1950

Político, artista e escritor. Un dos pais do Nacionalismo galego, loitando polo Estatuto desde o seu escano de deputado nas Cortes primeiro e desde o exilio tralo levantamento militar e a Guerra Civil.