Convocatoria e Acta da Asemblea Xeral Ordinaria de Socios e Socias celebrada o 7 de maio de 2022

Submitted by xestor on Lun, 24/04/2023 - 09:47
13
May
2023
Convocatoria e Acta da Asemblea Xeral Ordinaria de Socios e Socias celebrada o 7 de maio de 2022
Imaxe

Cumprimentando o previsto nos Estatutos e máis no regulamento de Réxime Interno do Museo do Pobo Galego, convócase Asemblea Xeral de Socias e Socios, que terá lugar nas dependencias do Museo o sábado 13 de maio, ás 11:00 horas en primeira convocatoria e ás 11:30 horas en segunda, consonte a seguinte.

ORDE DO DÍA

1. Aprobación, se procede, da acta da Asemblea Xeral Ordinaria de Socios e Socias celebrada o 7 de maio de 2022 (pódese consultar na web do Museo do Pobo Galego).

2.. Informe de xestión.

3. Informe da Dirección do Museo do Pobo Galego.

4. Informe da Oficina dos Socias e Socios.

5. Rogos, preguntas e proposicións.

 

Ao remate da sesión procederase á imposición da Insignia de Prata do Museo do Pobo Galego a socias e socios que cumpran 25 anos de antigüidade na nosa Institución.

 

 

Descarga
PDF DEAC
AXOSOC 2022.pdf261.19 KB