Historia de parvos en tres tempos

O lobo e a ovella (3)

A gorra de Manolo de Xan (1)

O oso e os dous amigos

As tres verdades

A carreira do raposo

A voda do tío Perico